Welkom bij het Fiesta Netwerk

View page in language: English | Bulgarian | Finnish | Dutch | Romanian | Spanish | Catalan | Greek

Het FIESTA netwerk heeft als doel om een multidisciplinaire aanpak te ontwikkelen voor professionals in het onderwijs, de gezondheidszorg en welzijnsorganisaties. Op deze manier willen we de aanvullende leer- en ondersteuningsbehoeftes faciliteren van kinderen met beperkingen gedurende transitieperiodes.

Het netwerk zal kinderen met speciale leerbehoeftes en hun families ondersteunen gedurende de volgende transitieperioden:

  1. Transitie van voorschoolse voorzieningen naar de basisschool en van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
  2. Transitie naar reguliere omgevingen.

Dit is de officiële website van het FIESTA netwerk. De site helpt u op to date te blijven van de laatste ontwikkelingen an activiteiten van FIESTA.
We hebben een on-line community gecreëerd voor FIESTA leden. Lees meer over het FIESTA lidmaatschap, registreer uzelf (het is gratis!) en doe mee aan discussies (alleen voor geregistreerde leden) over transitie en inclusie in het onderwijs.

We hebben een on-line community gecreëerd voor FIESTA leden. Lees meer over het FIESTA lidmaatchap, registreer uzelf (het is gratis!) en doe mee aan discussies (alleen voor geregistreerde leden) over transitie en inclusie in het onderwijs.