Добре дошли в мрежата ФИЕСТА

View page in language: English | Bulgarian | Finnish | Dutch | Romanian | Spanish | Catalan | Greek

Мрежата ФИЕСТА си поставя за цел да разработи мултидисциплинарен обучителен подход за професионалисти в сферата на образованието, здравните грижи и социалните услуги с цел да улесни посрещането на допълнителните образователни потребности и нужда от подкрепа  на децата със специални образователни потребности по време на периодите им на преход между образователните нива или в общообразователна училищна среда.  

Целта на мрежата е да улесни:

(1) Преходът на деца със специални образователни потребности в общообразователни училища

(2) Преходът на деца със специални образователни потребности от детска градина в начално училище и от начален курс в прогимназиален курс на обучение.

Това е официалният сайт на мрежата ФИЕСТА. На сайта можете да намерите актуална информация за ресурсите разработени като част от проект ФИЕСТА и за текущи дейности на мрежата.

Създадохме он-лайн общност и база от ресурси в подкрепа на членовете на мрежата ФИЕСТА. Научете повече как да станете член на ФИЕСТА, регистрирайте се безплатно и се включете в он-лайн форумите за приобщаващо образование и образователен преход.